AJK dan Pegawai Masjid

PEGAWAI MASJID

 • Dr Hamzah bin Jaaffar (Nazir)
 • Ustaz Hj. Zainal Abidin bin Tazali (Imam I)
 • Ustaz Ramli bin Mohd Noor (Imam II)
 • Ustaz Shabudin bin Mat Ali (Imam III)
 • Imam Mohd Hafiz bin Abd Kadir (Imam Hafiz)
 • Ustaz Md Salleh bin Abu Bakar (Bilal I)
 • Tuan Hj. Abdullah Suhaimi bin Idris (Bilal II)
 • Tuan Hj. Wan Manas bin Wan Hamid (Siak I)
 • Tuan Hj. Abdul Latib bin Hj. Abdul Aziz (Siak II)

JAWATANKUASA KARIAH

 • Tuan Hj. Nik Azmi bin Hj. Yaacob (Timbalan Nazir)
 • Tuan Hj. Rahmat bin Hj. Misran (Setiausaha)
 • Encik Mohd Nasurdin bin Abdul Mubin (Bendahari)
 • Tuan Hj. Azali bin Setapa (Penolong Setiausaha)
 • Tuan Hj. Ramli bin Abdul Rashid (AJK)
 • Tuan Hj. Ahmad bin Abu (AJK)
 • Encik Rejab bin Man (AJK)
 • Tuan Hj. Abdul Rahman bin Satam (AJK)
 • Hjh. Salmah bt Yup Yahaya (AJK)
 • Hjh. Siti Saridah bt Hj. Othman (AJK)
 • Encik Ahmad Junaidi bin Tajudin (AJK)
 • Encik Hamidon bin Pawanteh (AJK)
 • Encik Mohd Iqman bin Ibrahim (J/K Pemuda)
 • Pn. Hjh. Zainab bt Ahmad (J/K Wanita)