Khutbah Jumaat oleh Jais Jumaat, 30 Disember 2012

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,

Saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan
kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala perintahnya dan
meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memperbanyakkan zikir
kepada Allah SWT dan memperbanyakkan selawat serta berusaha
melaksanakan segala sunnah Rasulullah s.a.w. Mudah-mudahan ianya
akan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat.

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,

Bersempena sesi persekolahan yang baru, mimbar khutbah ingin
mengingatkan anak-anak kita agar membuat persediaan yang secukupnya
bagi mengharungi cabaran yang bakal ditempuhi. Persediaan yang paling
penting dan paling utama hendaklah memastikan niat yang betul iaitu
menuntut ilmu semata-mata mencari keredaan Allah SWT. Para pelajar
juga hendaklah bertekad untuk menimba ilmu pengetahuan sebanyak
yang mungkin sehingga ke peringkat yang tertinggi. Para pelajar
hendaklah berazam untuk berusaha dengan gigih agar dapat mencapai
kejayaan yang cemerlang dan menjadi insan yang dapat memberikan
manfaat kepada masyarakat pada masa akan datang.

Persediaan yang tidak kurang pentingnya juga ialah memastikan
fizikal dan mental anak-anak kita sentiasa berada dalam keadaan yang
baik. Sesungguhnya tubuh badan yang sihat dan kuat itu adalah lebih

baik berbanding tubuh badan yang lemah. Sabda Rasulullah s.a.w yang
diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A ;

.
………. ………. …… ……… …. ….. ….
……….. ……….
.

”Mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah
daripada mukmin yang lemah”. (Riwayat Muslim)

Selain daripada itu, anak-anak hendaklah mendapatkan restu
daripada kedua ibubapa sebelum mereka melangkahkan kaki ke sekolah.

Sabda Rasulullah s.a.w dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
Abdullah bin Amru bin Al-Ash RA ;

”Keredhaan Allah terletak pada keredhaan ibubapa dan kemurkaan
Allah terletak pada kemarahan ibubapa” . (Riwayat At-Tirmizi)

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,

Sesungguhnya tempoh mencari ilmu pengetahuan bukanlah singkat,
kerana ia memakan masa yang amat panjang serta memerlukan
pengorbanan jiwa, harta dan tenaga yang bukan sedikit jumlahnya.
Justeru, sifat sabar dalam diri amat dituntut disamping usaha yang

bersungguh-sungguh untuk mempelajari apa sahaja ilmu yang diberikan
oleh guru-guru. Ini adalah kerana ilmu pengetahuan mempunyai bidang
yang teramat luas dan tidak mampu untuk dijangkau keseluruhannya
walaupun sehingga keakhir hayat.

Firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 109:

”Katakanlah (Wahai Muhammad): “Kalaulah semua jenis lautan
menjadi tinta untuk menulis Kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan
kering lautan itu sebelum habis Kalimah-kalimah Tuhanku, Walaupun
Kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya”.

Maka, peluang ini hendaklah dimanfaatkan oleh para pelajar untuk
menuntut sebanyak mungkin ilmu pengetahuan sebagai bekalan untuk
meneruskan kehidupan di dunia lebih-lebih lagi bekalan di akhirat. Adapun
tempat yang paling sesuai untuk mendapatkan ilmu yang secukupnya
ialah di sekolah-sekolah dan di pusat-pusat pengajian yang telah
disediakan, bukannya di pusat-pusat hiburan, di kaki lima pasaraya
ataupun di tempat-tempat yang tidak berkenaan kerana ianya akan
mencorakkan tingkahlaku yang buruk.

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,

Hakikatnya, sekolah bukan sekadar tempat untuk mendapatkan ilmu
akademik semata-mata, malah apa yang lebih utama ialah untuk membina
sahsiah dan jati diri bagi seorang mukmin yang bertaqwa. Dengan ini,
mereka tidak mudah terjebak kedalam perkara-perkara mungkar dan
gejala-gejala sosial yang telah banyak merosakkan generasi muda pada
hari ini.

Amat malang terdapat segelintir pelajar yang berani berbohong
kepada ibubapa dan guru-guru, keluar daripada rumah dengan berpakaian
sekolah, tetapi kemudiannya melencong ke tempat lain seperti ke
pasaraya, cybercafe dan sebagainya semata-mata kerana ingin
berseronok dengan rakan-rakan. Perbuatan seperti ini tentulah merugikan
semua pihak kerana masa dan tenaga yang sepatutnya digunakan untuk
menuntut ilmu disia-siakan begitu sahaja.

Para ibubapa adalah diamanah dan dipertanggungjawabkan di
hadapan Allah di akhirat kelak supaya menjaga dan memastikan anak-
anak mendapat ilmu dan pendidikan yang sempurna termasuk ilmu fardhu
ain. Peranan yang dimainkan oleh ibubapa ialah dengan memberikan
semangat dan galakan kepada anak-anak. Kata-kata perangsang sahaja
tidak mencukupi untuk menaikkan semangat belajar di kalangan anak-
anak. Terdapat banyak cara yang boleh digunakan oleh ibubapa untuk
memberi perangsang kepada anak-anak sebelum mereka memulakan
sesi pengajian. Antaranya ialah dengan memastikan dan menyediakan
keperluan asas pembelajaran mereka. Keperluan pembelajaran yang
mencukupi adalah amat penting bagi memastikan anak-anak dapat belajar
dengan lebih selesa dan dapat meningkatkan lagi motivasi mereka untuk
meneruskan pembelajaran.

Selain itu, ibubapa juga berperanan membantu anak-anak
mengatasi sebarang bentuk tekanan yang boleh mengganggu dan
melemahkan prestasi pembelajaran mereka. Ibubapa boleh mengenal
pasti dan membimbing anak-anak bagaimana cara belajar dengan
berkesan di samping menunjukkan minat yang mendalam untuk terus
menuntut ilmu pengetahuan sepanjang hayat. Ini akan mendorong anak-
anak untuk terus tabah menghadapi pelajaran. Sesungguhnya alam
persekolahan bukanlah semudah yang disangka. Ia juga sama seperti
alam pekerjaan yang mengandungi banyak cabaran dan rintangan. Oleh
itu, bantuan ibubapa kepada anak-anak yang sedang belajar amatlah
penting agar mereka dapat menangani masalah yang dihadapi dengan
lebih baik.

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,

Allah SWT telah memberikan berbagai-bagai kelebihan dan
keutamaan kepada orang yang menuntut ilmu pengetahuan, antaranya
ialah;

Pertama : Mendapat ganjaran syurga Allah SWT.

Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud:

”Barangsiapa melalui satu jalan untuk menuntut
ilmu maka Allah akan mempermudahkan jalan baginya
untuk ke syurga”. (Riwayat Muslim)

Kedua : Diberikan kemuliaan oleh Allah SWT dan juga rasulnya di

sepanjang kehidupannya. Sabda Rasulullah s.a.w yang
bermaksud:

”Kelebihan seorang yang menuntut ilmu berbanding
seorang abid (yang kuat beribadat) adalah seperti bulan
purnama yang amat bercahaya berbanding bintang-
bintang di sekelilingnya”. (Riwayat Abu Daud & Tirmizi)

Jelasnya, orang yang menuntut ilmu bukan sahaja
mendapat kelebihan daripada ilmu yang dimilikinya,
bahkan ia juga dapat dimanfaatkan oleh orang-orang lain
yang berada di sekelilingnya.

Ketiga : Para malaikat dan makhluk yang ada di muka bumi ini

akan turut sama memohon kepada Allah SWT agar
diampunkan dosa-dosa orang yang sedang menuntut
ilmu pengetahuan.

Keempat : Orang yang berilmu, berjaya menghilangkan kejahilan

dalam dirinya sekaligus dapat menghindarkan perkara
keji dan mungkar.

Sesungguhnya jiwa yang bersih dan suci daripada
dosa amatlah penting bagi seseorang pelajar. Ini kerana
ilmu yang dicurahkan adalah ’nur’(cahaya) daripada Allah
SWT dan cahaya Allah ini tidak akan masuk ke dalam
jiwa orang-orang yang berbuat maksiat.

Selain daripada itu, orang-orang yang berusaha untuk menuntut ilmu
pengetahuan juga diletakkan sama kedudukannya dengan orang yang
sedang berjihad. Ini adalah kerana menuntut ilmu merupakan salah satu
daripada bahagian-bahagian jihad yang dituntut di dalam Islam.

Bagi orang yang memiliki ilmu pengetahuan, Allah SWT juga telah
memberikan beberapa kelebihan berbanding orang-orang yang tidak
berilmu pengetahuan, antaranya ialah;

Pertama : Allah SWT meletakkan orang-orang yang berilmu pada

darjat yang lebih tinggi dan mulia berbanding orang-
orang yang tidak berilmu.

Firman Allah SWT dalam surah Al-Mujadilah ayat 11;

”Allah meninggikan darjat orang yang beriman di
kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan
(di kalangan kamu) beberapa darjat”.

Kedua : Orang-orang yang berilmu juga dipandang mulia oleh

segenap lapisan masyarakat dan mereka akan sentiasa
dijadikan sebagai tempat rujukan untuk menyelesaikan
masalah-masalah yang dihadapi. Firman Allah SWT
dalam surah Al-Anbia’ ayat 7;

”Maka bertanyalah kamu kepada ”Ahlu az-Zikri”
(orang yang berilmu) jika kamu tidak mengetahui”.

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,

Apapun perkara penting yang harus difahami ialah tujuan dan
matlamat utama menuntut ilmu adalah untuk meningkatkan keimanan dan
ketaqwaan kepada Allah SWT serta mendapatkan keredhaan-Nya.
Sesungguhnya, seorang itu takut melanggar perintah Allah SWT kerana ia
benar-benar mengenali Allah. Justeru sifat takut kepada Allah SWT tidak
akan wujud di dalam diri seorang hamba melainkan apabila mereka
mempelajari ilmu-ilmu yang boleh memantapkan iman, taqwa dan kahlak
yang baik.

Dengan memiliki ilmu pengetahuan, seseorang hamba itu akan
dapat meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sebaliknya tanpa
ilmu, mereka hanyalah ibarat seorang buta yang akhirnya akan tersesat
kerana tiada petunjuk dan tidak mengetahui arah mana yang hendak
ditujunya.

Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah,

Kita harus menyedari bahawa pengorbanan yang dicurahkan oleh
ibubapa samada wang ringgit mahupun tenaga mereka adalah teramat
tinggi nilainya untuk diganti dengan hartabenda. Pengorbanan yang
mereka lakukan bukanlah untuk mendapatkan habuan dunia daripada
anak-anak, sebaliknya apa yang mereka inginkan hanyalah untuk melihat
kejayaan anak-anak mereka di dalam menempuh arus kehidupan dunia
ini.

Justeru, apa yang diharapkan, hargailah jasa dan pengorbanan
ibubapa dengan berusaha bersungguh-sungguh bagi memenuhi harapan
dan impian mereka. Sesungguhnya tiada hadiah yang paling berharga
bagi kedua ibubapa selain melihat anak-anak mereka menjadi orang yang
soleh, berjaya dalam pelajaran dan bertaqwa kepada Allah SWT.

“Orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana
memenuhi kehendak agama Kami, sesungguhnya Kami akan memimpin
mereka ke jalan-jalan Kami dan sesungguhnya (pertolongan dan bantuan)
Allah, bersama orang yang berusaha membaiki amalannya”.

(Al-Ankabut : 69)

(Petikan Khutbah JAIS Jumaat 30 Dis 2012)

Comments are closed.